Succesvolle medewerkers zorgen voor een succesvol bedrijfcommunicatie

Jan Blok
23-03-2019 00:57 Comment(s)

Help je medewerkers succesvol te zijn. Succesvolle medewerkers zijn namelijk tevreden met hun werk en met zichzelf, en zullen zich inzetten om van het bedrijf waar ze voor werken, ook een succes te maken. Daarmee zijn succesvolle medewerkers tevens het visitekaartje voor het bedrijf.

Wat maakt een medewerker succesvol?

Een medewerker die op de juiste plek – functie, afdeling – zit, de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar goed mee gecommuniceerd wordt, heeft alle ingrediënten om succesvol te zijn. Het lijkt misschien een open deur, maar bij veel bedrijven schort het nogal eens aan goede communicatie.

Goede communicatie is een belangrijke sleuteltot succes

Veel werkgevers of managers denken dat ‘als het niet goed is hoor je het wel’ en ‘bij geen gehoor ga je door’ goede communicatie is. Simpel gezegd: ‘dat als je werknemers niet te horen krijgen dat hun werk slecht is, ze horen te weten dat het wel goed is.’Dat is niet goed communiceren, het is zelfs een gebrek aan communicatieals er zo met medewerkers omgegaan wordt.Als er niet duidelijk gesproken wordt over het handelen, wat de visie van het bedrijf is, wat het doel van een bepaald project is of wat de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers zijn komt er gauw miscommunicatie. Medewerkers kunnen dan gedemotiveerd raken en passief worden

Goed communiceren, hoe doe je het dan wel?

Goede communicatie bestaat uit een aantal pijlers:

 • Goed nadenken; weten wat er nodig is, in het bedrijf en bij de medewerkers.

 • De boodschap goed overbrengen; wat zeg je en hoe zeg je het.

 • Goed luisteren; komt de boodschap over of is er verduidelijking nodig?

 • Afstemmen; de ene medewerker is de ander niet, stem je boodschap af op de ontvanger.

Voordelen van goede communicatie met medewerkers

 • Het contact voelt persoonlijker.

 • De werknemer voelt zich meer gewaardeerd.

 • En zet zich daardoor meer in voor de zaak.

 • Het is sneller duidelijk wat er bedoelt wordt.

Gevolgen van onder-communiceren met medewerkers

 • Medewerkers krijgen minder feeling met het werk.

 • Minder persoonlijke contact met jou als werkgever. Het missen van persoonlijk contact heeft effect op de gemoedstoestand. Dit kan gevoelens van nutteloosheid, onzekerheid, minderwaardigheid of zelfs zich buitengesloten van het team voelen tot gevolg hebben.

 • De werknemer wordt passiever en werkprestaties nemen daardoor af.

Meet en vier successen

Je bedrijf kan success en meten door klantonderzoeken te doen. Hoe tevreden is de klant? Is hij ergens ontevreden over? Is hij loyaal of gaat hij kijken waar het goedkoper en beter kan? Is het doel behaalt? Hoe goed scoort de organisatie bij de klant? Communiceer de resultaten met de afdeling of het team dat betrokken is geweest bij deze klant, laat ze weten hoe belangrijk hun rol hierin geweest is. Vier het succes met het team en waar mogelijk ook met de klant.

Wil je meer weten over hoe je dit onderdeel van de employee journey het beste aan kunt pakken, neem dan eens contact met ons op.