Exit met een goed gevoel

Jan Blok
17-07-2019 01:36 Comment(s)
Als werkgever of manager krijg je er vroeg of laat mee te maken: een medewerker vertrekt en neemt afscheid van het bedrijf. Soms was het te verwachten, zoals bij een pensioen of wanneer een medewerker een tijd geleden verhuisd is en de afstand woon-werk op begint te breken. Maar soms kan het ook vrij plots komen. Bijvoorbeeld als een medewerker onverwachts een andere baan aangeboden krijgt, als een medewerker (m/v) na de komst van een kind vrij snel besluit fulltime ouder te willen zijn, of wanneer een medewerker niet uit een conflict met een collega of de leidinggevende komt. Ook kan de financiële situatie van het bedrijf de reden zijn dat het bedrijf moet inkrimpen en een of meerdere medewerkers moeten vetrekken. Wat de reden van het afscheid ook is, goede begeleiding hierin is ook onderdeel van de employee journey.

De waarde van een exitgesprek

Niet elke werkgever realiseert zich hoe belangrijk een exitgesprek is. Sommige werkgevers denken dat het allemaal al geregeld is met het gesprek waarin het ontslag meegedeeld werd. Toch is een goed exitgesprek van groot belang, voor beide partijen. Indien de reden van het vertrek een conflict of gedwongen ontslag is, en de partijen na het ontslag geen contact meer willen, is dit een goede manier om de samenwerking af te sluiten. Maar ook wanneer de partijen op een goede manier de samenwerking niet voort zullen zetten, is het exitgesprek ook belangrijk. Hieronder vier redenen waarom:
  • Knelpunten of onderliggende redenen van het vertrek kunnen boven tafel komen.
  • Eventuele misverstanden of conflicten kunnen nog uitgesproken worden.
  • Waardering naar de medewerker of leidinggevende kan nog geuit worden.
  • Zorgt voor een goede afronding.

Exitgesprek met een standaard formulier

Net als bij een sollicitatiegesprek, wil je je bij een exitgesprek ook goed voorbereid zijn. Door een standaard vragenlijst te gebruiken bij exitgesprekken, ga je vertrouwder en voorbereider het gesprek in. Ook de vetrekkende medewerker zal zich hierdoor meer ontspannen voelen. Met het gebruik van een vast stramien aan vragen is het tevens eenvoudiger om de uitkomsten van de gesprekken te analyseren. Bepaalde patronen zijn zo namelijk makkelijker te ontdekken. Onderwerpen die op het vragenlijstje aan bod horen te komen:
  • Werkbelasting (taken, uren, variatie)
  • Samenwerking (met leidinggevende en collega’s)
  • Arbo technisch (veiligheid, geluidsoverlast, werkruimte, werkkleding)
  • Arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire)
Belangrijk is het om, wat de reden van het afscheid ook is, het exitgesprek voor beide partijen met tevredenheid af te sluiten. Zodat jullie na een goede samenwerking ook met een goed gevoel afscheid nemen. Zijn er dingen waar je tegenaan loopt bij een vetrekkende medewerker? Wij helpen je graag verder om het afscheid van de werknemer naar ieders tevredenheid te laten verlopen.