De potentie van multiculturele teams beter benutten

Jan Blok
17-07-2019 01:32 Comment(s)
Een goede samenwerking verdient aandacht. Zeker de samenwerking in een multicultureel team. Door culturele verschillen kunnen er makkelijk misverstanden en onbegrip ontstaan. Multiculturele teams vereisen misschien wel iets meer aandacht, maar bieden als ze goed lopen wel weer voordelen. Naast dat het kennis en vaardigheden brengt uit diverse culturen, brengt het ook nieuw enthousiasme en variatie met zich mee. Door de voordelen te benutten kun je een topteam ontwikkelen.

Leer elkaar kennen

Voor een manager is het belangrijk dat hij zijn medewerkers kent en begrijpt, zowel op persoonlijk vlak als op cultureel vlak. Begrip voor iemands achtergrond, en daardoor begrip voor de bril waardoor iemand naar zijn werk, baas en collega’s kijkt, zorgt voor een betere samenwerking. Stimuleer ook je medewerkers om als team elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Denk aan teambuilding-uitjes, de vrijdagmiddagborrel of teamsessies over een bepaald onderwerp.

Focus niet op de verschillen

Wanneer de focus in de samenwerking ligt op de culturele verschillen komt de focus al gauw te liggen op wat niet werkt, op wat moeizaam is of op wat minder goed loopt. Bovendien komt de focus dan te liggen op ‘anders zijn’ in plaats van op het ‘ wij-gevoel’ als team. Erg letten op de culturele verschillen kan ook voor stereotypering zorgen. Invullen dat iemand op een bepaalde manier zal gaan handelen omdat hij of zij uit een bepaalde cultuur komt bijvoorbeeld. Er niet op focussen betekent overigens niet dat er geen rekening met de verschillen gehouden wordt, alleen dat de nadruk er niet op ligt.

De kracht van de sterke punten

Een andere manier van omgaan met de culturele verschillen is ze te benaderen vanuit de sterke punten die de diversiteit van een multicultureel team met zich meebrengt. Ieder mens is uniek, en iedereen brengt andere sterke punten mee. En daardoor is ook ieder team uniek. Qua samenstelling, qua taak en qua doel. De achtergronden en competenties zullen in elk team anders zijn, ook als de teamleden uit eenzelfde cultuur komen. Door te focussen op de sterke punten, de competenties van de teamleden, creëer je een sterk team. De teamleden vullen elkaar aan en zullen als ze hun krachten bundelen meer resultaten gaan behalen.

Het teamdoel voorop

Betere prestaties en samenwerking binnen het team ontstaan als werknemers elkaars verschillen kennen en benutten. Door het teamdoel voorop te stellen kan er als een sterk, multicultureel, team gewerkt worden en zullen doelen en successen behaald worden. Wil je meer weten over een sterke samenwerking in een multicultureel team of zou je er eens een teamsessie over willen hebben? Wij staan voor je klaar.