De belangrijkste redenen waarom je werknemers weggaan

Jan Blok
17-07-2019 01:40 Comment(s)
Als werkgever hecht je waarde aan je werknemers. Je hebt ze aangenomen met het idee dat ze jaren bij het bedrijf zullen blijven. Toch kan het zo zijn dat medewerkers na een paar jaar al weer weggaan. Zeker nu er krapte op de arbeidsmarkt is en de banen voor het oprapen lijken te liggen, is het goed om te weten wat redenen zijn waarom werknemers overstappen naar een andere baan. We geven inzicht in de oorzaak van vertrek en we geven tips wat je kunt doen om te zorgen dat mensen juist wel bij jouw bedrijf willen blijven werken.

Op zoek naar beter

Gemiddeld wisselt een kwart van de werknemers in Nederland regelmatig van baan. Soms is dat omdat de werkplek al vanaf het begin van korte duur zou zijn, denk hierbij aan leerwerkplekken, vervanging tijdens sabbaticals of ouderschapsverloven. Maar vaak is het om andere redenen. Werknemers gaan op zoek naar beter. Aan jou als manager of directeur de taak om dat ‘beter’ zelf te bieden. Daarvoor is het goed om eerst te weten wat de redenen van werknemers zijn om te vetrekken. De meest gehoorde redenen zijn:
  1. Weinig uitdaging in het werk
  2. Slechte doorgroeimogelijkheden
  3. Te laag salaris
  4. Weinig erkenning of beloningen voor extra werk en inzet
  5. Slecht contact met leidinggevende of collega’s

Ken de knelpunten in je bedrijf

Nu je weet wat een reden kan zijn voor iemand om naar een andere baan over te stappen, is het goed om binnen je bedrijf te kijken of deze redenen ook in jullie organisatie knelpunten kunnen zijn. Met de krapte op de arbeidsmarkt, zijn dit juist vaak de punten waar werkgevers kandidaten mee binnen proberen te halen. Dat wil zeggen, door juist dat wat bij veel werkgevers mist, of te karig is, te bieden. Zorg dat jij je werknemers biedt waar ze anders voor naar een ander gaan.

Factoren om te blijven

Daarnaast is het goed om te weten wat verder belangrijke redenen zijn dat mensen bij hun huidige werkgever blijven:
  1. Aantrekkelijke voorwaarden
  2. Uitdagend werk met betekenis
  3. Fijne werksfeer
  4. Goed salaris
  5. Werkzekerheid
Als je het beste voor je werknemers wilt, zorg je dat bovenstaande punten in orde zijn en dat je personeel krijgt wat het verdient. Niet alleen zullen ze voor je willen blijven werken, maar zullen ze dit ook met veel plezier en trots blijven doen.

Ga in gesprek

Geen werkplek is hetzelfde en ook geen werknemer is gelijk. Wat voor de een belangrijk is, is voor een ander misschien ondergeschikt. De beste manier om er achter te komen waar je medewerkers waarde aan hechten, is het ze te vragen. Vraag wat hun beweegredenen zijn om voor je te werken, of juist om weg te willen. Ga met ze in gesprek. Wat vinden ze van de werkplek? De werksfeer? En van de secundaire arbeidsvoorwaarden? Kijk wat zij belangrijk vinden en waar het bedrijf in kan voorzien. Wilt je meer weten over hoe je een aantrekkelijk werkgever voor je werknemers kan zijn? We geven je graag meer tips.