et|icon_chat_alt|w
070- 2212776
et|icon_house_alt|
Kobaltstraat 17, Den Haag
  • Het werven van de verkeerde persoon kan uw persoonlijke reputatie om zeep helpen.
  • Het kan zelfs de reputatie van uw bedrijf fors schaden.
  • Het kan een negatieve invloed hebben op het moreel binnen uw bedrijf.
  • Het kost u dure managementtijd om opnieuw kandidaten te interviewen.
  • Wervings- en reclamekosten lopen fors op.
  • Er moet meer getraind worden wat weer veel extra tijd kost.
  • Er is sprake van verminderde productiviteit omdat de kandidaat worstelt.

DE STATISTIEKEN

66% van de werkgevers zei in 2012 negatieve effecten te hebben ervaren door slechte werving en aanname. Van deze werkgevers zei 37%, dat slecht aannamebeleid het moreel van medewerkers negatief had beïnvloed. Daarnaast verklaarde 18% dat slecht aannamebeleid klantrelaties negatief beïnvloedde. En 10% zei dat verkeerd aannamebeleid een daling in de verkoop veroorzaakte. (Bron: National Business Research Institute )

MOET IK DOORGAAN?

Houding en gedrag zijn alles!!!  Zelfs als u een hersenchirurg aanneemt. Uit een recente studie bleek, dat succes in elke discipline, ongeacht hoe technisch, voor 85% afhankelijk was van attitude, dus van houding en gedrag, en maar voor 15% van technische vaardigheden en ervaring.

JE BENT ONTSLAGEN

We hebben de neiging om mensen aan te nemen op basis van hun ervaring en opleiding, van hun technische vaardigheden. Maar hen vervolgens te ontslaan op basis van hun attitude, van houding en gedrag. Misschien zouden wij in onze sollicitatiegesprekken meer nadruk moeten leggen op houding en gedrag. Deze zijn uiteindelijk doorslaggevend voor het welslagen van een nieuwe collega!