Volgens onderzoek kennen maar weinig werknemers de ‘WHY’ van hun organisatie. En dat is jammer, want werknemers die het doel van de organisatie niet kennen voelen zich minder betrokken en hebben minder het gevoel iets bij te dragen aan het bedrijf.

Het ‘waarom we dit doen’

Het gebrek van het kennen van de ‘WHY’ ligt deels aan het ontbreken van een duidelijk waarom we dit doen binnen de organisatie. En deels komt het doordat het te weinig wordt gecommuniceerd binnen de organisatie. Het waarom staat dan wel voorop bij het management van de organisatie, maar wordt te weinig gecommuniceerd naar de werkvloer. Goede communicatie is van groot belang om een bedrijf succesvol te maken. Door de ‘WHY’ binnen het bedrijf duidelijk voorop te zetten, wordt dit niet alleen naar de klanten zichtbaar, maar wordt het ook voor je werknemers duidelijk.

Werknemers die de ‘WHY’ kennen werken beter

Werknemers die het doel en de visie van de organisatie kennen zullen zich beter in zetten en werken gerichter mee aan het behalen van het doel, ze weten immers het waarom en daarmee waar het bedrijf naar toe wil. Ook staan ze positiever op de werkvloer. Doordat ze weten wat het doel is, weten ze dat wat ze doen verschil maakt. Ook draagt het bij aan een duidelijk doel en geeft het werknemers een voldaan en succesvol gevoel.

Maak je werknemers deelgenoot van de visie

Door werknemers deelgenoot te maken van de ‘WHY’ voelen ze zich er meer bij betrokken. En het zorgt voor een ‘wij’ gevoel en gezamenlijk de schouders eronder te willen zetten als het tegen zit. Je werknemers hier deelgenoot van maken kan door middel van voorlichting, trainingen, teammeetings of teambuildingsuitjes. Ook door de ‘WHY’ een tijd op de agenda van de teammeetings te zetten wordt hij zichtbaarder. Door er met de werknemers over te praten, ze erover mee te laten denken en hun mening te vragen, voelen ze er zich meer bij betrokken. Schrik niet als iemand er misschien een andere mening over heeft, dit hoeft niet te betekenen dat de ‘WHY’ veranderd moet worden. Het hebben van een andere mening betekent namelijk al dat iemand erover nadenkt, er bij betrokken raakt en er meer over te weten komt.

Voorbeelden van grote bedrijven die de ‘WHY’ in het bedrijf voorop hebben staan zijn Apple en Google.

Communiceer de visie van je bedrijf regelmatig

Waar staan we voor als organisatie? Waar willen we heen? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat is onze toegevoegde waarde? Waar zien we ons over vijf jaar? Communiceer al deze dingen regelmatig met je medewerkers. Wees hier ook creatief in. Catchy post-its in de werkruimte of op de deur van de kantine zorgen ervoor dat iedereen ze regelmatig ziet en onthoudt.

Loop je tegen problemen aan bij dit onderdeel van de employee journey? Wij helpen je graag verder.